1. <acronym id="jptiq"><li id="jptiq"><nav id="jptiq"></nav></li></acronym>

      <acronym id="jptiq"><li id="jptiq"><nav id="jptiq"></nav></li></acronym><acronym id="jptiq"><center id="jptiq"></center></acronym>
      <acronym id="jptiq"><center id="jptiq"><address id="jptiq"></address></center></acronym>

      合作,共贏

      • 年度

       權益分派方案

        現金紅利(萬元) 

        轉增股本(萬股) 

       占報表凈利潤的比率

       2021年度 每10股派發現金紅利0.5元(含稅) 5,230.00   37.33%
       2020年度

       每10股派發現金紅利0.3元(含稅)

       3,138.00   29.57%
       2019年度 回購股份并注銷 10,460.00   46.78%
       每10股派發現金紅利1元(含稅) 11,741.94   41.68%

       2018年度

       每10股派發現金紅利1元(含稅)

       10,641.91

        

       46.92%

       2017年度

       每10股派發現金紅利1元(含稅)

       10,714.94

        

       39.35%

       2017年半年度

       每10股派發現金紅利1元(含稅)

       10,714.94

        

       39.35%

       2016年度

       每10股轉增3股

        

       24,726.78

        

       2015年度

       每10股派發現金紅利1元(含稅)

       8,295.46

        

       29.45%

       2014年度

       每10股轉增3股,派現金紅利2元(含稅)

       12,807.52

       19,211.28

       36.39%

       2013年度

       每10股轉增2股,派現金紅利2.6元(含稅)

       13,678.08

       10,521.60

       42.90%

       2012年度

       每10股轉增10股,派現金紅利5元(含稅)

       13,152.00

       26,304.00

       54.30%

       2011年度

       每10股派發現金紅利6元(含稅)

       15,782.40

        

       94.19%

       2010年度

       每10股轉增5股,派現金紅利4元(含稅)

       7,014.40

       8,768.00

       56.70%

       2009年度

       每10股轉增6股,派現金紅利3元(含稅)

       3,288.00

       6,576.00

       47.88%

        

       累計

       136,659.59

       96,107.66

        

        

      1

      色网站导航无码
         1. <acronym id="jptiq"><li id="jptiq"><nav id="jptiq"></nav></li></acronym>

          <acronym id="jptiq"><li id="jptiq"><nav id="jptiq"></nav></li></acronym><acronym id="jptiq"><center id="jptiq"></center></acronym>
          <acronym id="jptiq"><center id="jptiq"><address id="jptiq"></address></center></acronym>